De Keuring


Bedrijven mogen het Online B2B Keurmerk gebruiken en op hun website plaatsen als hier schriftelijk goedkeuring voor is afgegeven door stichting IECA-europe. Goedkeuring is afhankelijk van de uitkomst van de stappen die doorlopen worden vanaf het moment dat u het lidmaatschap aanvraagt.

De totale doorlooptijd van aanvraag tot eindrapport is circa 14 dagen.

Stap 1: Aanvraag lidmaatschap

Het online ‘Aanvraag lidmaatschap’ is volledig ingevuld en u bent akkoord gegaan met de Gedragscode.

Stap 2: Voldoen van het inschrijfgeld

Binnen enkele dagen nadat we de aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u van IECA-europe een factuur voor de volledige keuring en de contributie. Nadat de volledige factuur is voldaan wordt de keuring in gang gezet.

Stap 3:De Financiële keuring

Uw bedrijf wordt gecontroleerd op kredietwaardigheid en betalings- en leveringsgedrag door DAS Legal & Finance, onze partner in kredietbeoordeling. Er wordt een risicoanalyse gemaakt welke  KvK gegevens bevat, data uit krediet databanken en, afhankelijk van de omstandigheden, een kadastraal onderzoek en het resultaat van desk research van een analist. Hier wordt een rapport van opgemaakt.

Stap 4: De Juridische keuring

De voorwaarden die u voert wordt gecontroleerd op de juiste wetgeving, privacy statement en billijkheid door SOLV. advocatenkantoor in Amsterdam onze partner in juridische beoordeling. Hier wordt een rapport van opgemaakt.

Stap 5: Eindrapport en resultaat

De combinatie van beide rapporten bepalen of u direct lid kunt worden, of dat er aanpassingen nodig zijn in de voorwaarden die u voert.

Financiële rapport negatief

U kunt geen lid worden van Online B2B. De betaalde contributie wordt aan u gecrediteerd. U kunt eventueel met DAS Legal & Finance in gesprek over het rapport.

Financiële rapport positief
Juridische rapport negatief

SOLV Advocaten zal u verzoeken aanpassingen te doen aan uw voorwaarden. Indien u binnen 30 dagen deze aanpassingen doorvoert zal opnieuw een juridisch rapport worden opgemaakt. Volg u de wijzigingen niet op, dan kunt u geen lid worden van Online B2B. De betaalde contributie wordt aan u gecrediteerd.

Financiële rapport positief
Juridische rapport positief

Gefeliciteerd!

U bent goedgekeurd als lid van Online B2B. U ontvangt het Online B2B keurmerk en het certificaat.
De stichting geoogd bevordering en verdere professionalisering en vertrouwen van en in de online B2B handel. Indien het stichtingbestuur van mening is dat een kandidaat dit streven (mogelijk) in de weg kan staan behoudt zij zich altijd het recht om zonder opgaaf van reden gekeurde kandidaten alsnog af te wijzen.

Jaarlijkse keuring

Leden worden regelmatig gecontroleerd of zij (blijven) voldoen aan de voorwaarden en gedragscode. Dit gebeurt minstens een maal per jaar wanneer een lid een vol kalenderjaar lid is van Online-B2B. Daarnaast kan besloten worden om tussentijdse extra controles uit te voeren, bijvoorbeeld na een reeks van klachten of twijfel over kredietwaardigheid bij een van de leden. Er zijn geen extra kosten voor deze keuringen en controles, deze vallen binnen het lidmaatschap.